Strona główna deutsch

Tłumaczenia prawnicze

Mecenas Rajmund Niwinski jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego i posiada upoważnienie Wyższego Sądu Krajowego w Dusseldorfie (Oberlandesgericht) do potwierdzania prawidłowości i kompletności tłumaczeń polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Jego długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego i prawnego oraz stosowne kwalifikacje językowe pozwalają mu na sporządzanie specjalistycznych tłumaczeń prawniczych takich jak umowy, pisma procesowe, wyroki sądowe.