Strona główna deutsch

Ekstradycja z Niemiec

Ekstradycja z Niemiec do Polski / Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Obrona w postępowaniu ekstradycyjnym, a w szczególności w przypadku ekstradycji osób z Niemiec do Polski należy już od wielu lat do zakresu działalności kancelarii.
            1378490648_ACP_PDF 2_file_document.png

Pobierz opracowanie "Postępowanie Ekstradycyjne" 

BEZPŁATNIE!

 

Ruch ekstradycyjny między Polską a Niemcami jest stosunkowo duży. Według danych niemieckiego Urzędu Statystycznego w latach 2006 do 2010 zostało zakończonych w Niemczech ok. 2.200 postępowań dotyczących ekstradycji osób ściganych lub skazanych z Niemiec do Polski. W ok. połowie przypadków postępowanie kończy się już na wczesnym etapie zgodą danej osoby na ekstradycję. Natomiast w przypadkach, w których ścigana lub skazana osoba broni się przed ekstradycją, w ok. 1/3 postępowań nie dochodzi do ekstradycji. W przeciwieństwie od błędnej a niestety szeroko panującej opinii jest więc o co walczyć. Statystyka spraw prowadzonych przez kancelarię jak najbardziej ten fakt potwierdza.


Mimo stosunkowo dużej ilości postępowań polsko-niemieckich w porównaniu do postępowań między Niemcami a innymi państwami (Polska składa zdecydowanie najwięcej wniosków o ekstradycję), obrona w postępowaniu ekstradycyjnym jest niezmiernie specjalistyczną dziedziną, którą zajmuje się regularnie jedynie garść prawników w Niemczech.   


Długoletnie doświadczenie mec. Niwińskiego w bronieniu osób przed ekstradycją z Niemiec do Polski pozwala na wykorzystanie wszelkich możliwych środków obronnych w postępowaniu przed sądami niemieckimi. Obrana wymaga znajomości zarówno przepisów niemieckiej  ustawy o międzynarodowej pomocy karnej (IRG),  niemieckiego kodeksu postępowania karnego (StPO) jak i  przepisów europejskich, a przede wszystkim  Uchwały Ramowej Rady Europejskiej z dnia 13.06.2002 w sprawie Europejskiego Listu Gończego. Natomiast  znajomość języka polskiego pozwala na analizę miarodajnych przepisów oraz dokumentów polskich oraz na swobodną współpracę z obrońcami w Polsce, która jest często wskazana.


Obrona nie ogranicza się przy tym jedynie do zapobiegnięcia ostatecznego wydana ściganego lub skazanego władzom Polski. Regułą w postępowaniu jest tzw. zarządzenie przez sąd tzw. aresztu ekstradycyjnego, którego warunki porównywalne są z aresztem śledczym. W wielu przypadkach istotnym jest dla ściganego/skazanego uchylenie aresztu ekstradycyjnego i tymże możliwość pobytu na wolności na czas postępowania, które może trwać kilka miesięcy a nawet dłużej. Często chodzi o uregulowanie spraw rodzinnych i zawodowych na miejscu. Im dłużej postępowanie trwa, tym większe są (w niektórych przypadkach) możliwości ewentualnego zakończenia postępowania lub przy najmniej wycofania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) w Polsce poprzez zaangażowanie adwokata i podjęcie odpowiednich kroków w kraju.


W uzasadnionych przypadkach kancelaria wyczerpuje wszelkie możliwe instancje aż do złożenia skargi konstytucyjnej przed Niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym (Bundesverfassungsgericht) w Karlsruhe.


Oprócz obrony w postępowaniu ekstradycyjnym kancelaria zajmuje się również obroną w postępowaniu o wykonanie polskich wyroków karnych na terenie Niemiec. Postępowania takie są jeszcze rzadsze niż postępowania ekstradycyjne i grono adwokatów poruszających się w temacie jest bardzo małe. Również w tym zakresie istnieje niemniej szereg możliwości skutecznej obrony i uniknięcia wykonania zasądzonej przez polski sąd kary w Niemczech. Wyszukanie tych możliwości, takich jak na przykład braki formalne wniosku składanego przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości lub jego załączników, kwestie proceduralne prawa niemieckiego itd. wymaga odpowiedniego doświadczenia i znajomości specjalnych przepisów prawa.


Poniżej znajdziecie Państwo ogólny opis postępowania ekstradycyjnego w Niemczech. Pilną sugestią kancelarii jest skontaktowanie się w danym przypadku z kwalifikowanym w tej dziedzinie adwokatem jak najwcześniej, czyli w idealnym przypadku jeszcze przed pierwszym doprowadzeniem do sądu rejonowego (Amtsgericht).

 

pdf Postepowanie Ekstradycyjne