Strona główna deutsch

Specjalizacja

Mecenas Rajmund Niwinski jest certyfikowanym „Adwokatem Specjalistą w zakresie Prawa Handlowego oraz Prawa Spółek“ (niem. Fachanwalt   für Handels- und Gesellschaftsrecht).


Tryb uznawania tytułu Adwokata Specjalisty (Fachanwalt) jest w Niemczech uregulowany specjalną ustawą (Fachanwaltsordnung = FAO). Upoważnienie do posługiwania się tym chronionym tytułem zostaje wydawane przez właściwą Izbę Adwokacką. Uregulowane w Ustawie FAO przesłankami uznania tytułu Adwokata Specjalisty są ukończenie specjalistycznego szkolenia teoretycznego i zdanie szeregu egzaminów pisemnych oraz udokumentowanie wyspecyfikowanej liczby kazusów (spraw) prowadzonych przez adwokata w określonym czasie. Nawet po uznaniu tytułu, Adwokat Specjalista zobowiązany jest corocznie do wykazania szkoleń specjalistycznych. Mecenas Rajmund Niwinski jest obecnie jednym z zaledwie kilku polskojęzycznych adwokatów w Niemczech posiadających tytuł Adwokata Specjalisty w zakresie Prawa Handlowego oraz Prawa Spółek.

Tytuł Adwokata Specjalisty jest wyraźnym dowodem zarówno specjalistycznej wiedzy teoretycznej jak i szerokiego doświadczenia praktycznego między innymi w następujących dziedzinach:

 

  • ogólne prawo handlowe, prawo dystrybucji, prawo umów z agentami handlowymi, prawo transportowe oraz Konwencja CMR, międzynarodowe prawo kupna/sprzedaży a przede wszystkim Konwencja CISG (UN-Kaufrecht), prawo spółek osobowych, prawo spółek kapitałowych, międzynarodowe prawo spółek, europejskie prawo spółek (prawo wspólnotowe), prawo koncernowe a przede wszystkim prawo spółek powiązanych, prawo przekształceń spółek, podstawowe zagadnienia prawa bilansowego oraz prawa podatkowego, podstawy prawa świadczenia usług; odniesienie prawa handlowego oraz prawa spółek do dziedzin takich jak prawo pracy, prawo kartelowe, prawo rzemieślnicze, prawo rodzinne oraz prawo spadkowe, prawo upadłościowe, prawo karne; szczególne zagadnienia prawa procesowego.

 

Bliższy opis zakresu dzałalności znajdziesz tu: prawo handlowe/prawo społek