Strona główna deutsch

Prawo handlowe/prawo spółek

Mecenas Rajmund Niwinski jest certyfikowanym „Adwokatem Specjalistą w zakresie Prawa Handlowego oraz Prawa Spółek“ (niem. Fachanwalt   für Handels- und Gesellschaftsrecht).

Pojęciem prawa handlowego spółek objęte są:

 

 • ogólne prawo handlowe
 • prawo dystrybucji
 • prawo umów z agentami handlowymi
 • prawo transportowe oraz Konwencja CMR
 • międzynarodowe prawo kupna/sprzedaży a przede wszystkim Konwencja CISG (UN-Kaufrecht)
 • szczególne zagadnienia prawa procesowego.


W powyższym zakresie prawa spółek reprezentacja oraz doradztwo klientów obejmuje przede wszystkim:

 

 • reprezentacja firm we wszelkich sporach handlowych
 • dochodzenie wierzytelności
 • sporządzanie umów handlowych (umowy dystrybucyjne, umowy z agentami handlowymi, ogólne warunki handlowe)
 • postępowanie procesowe (spory sądowe, postępowanie upominawcze)
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (Np. zgłaszanie wierzytelności)


W polsko-niemieckim obrocie handlowym bardzo często ma zastosowanie  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ( =  CISG,  Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Znajomość przepisów konwencji oraz doświadczenie w jej zastosowaniu pozwala nie tylko no rzetelną analizę zagadnień stosunków umownych między polskim a niemieckim partnerem handlowym, lecz także skuteczne dochodzenie stosownych roszczeń także na drodze sądowej.

To samo odnosi się do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Do grona klientów kancelarii należą liczne polskie przedsiębiorstwa transportowe. Również w tym zakresie fachowa wiedza pozwala na rzetelne i stanowcze postępowanie we wszelkich sporach związanych z transportem towarów na terenie Niemiec i dalszej zagranicy.

Długoletnia obsługa polskich klientów na terenie Niemiec wzbogaciła ponadto kancelarię w doświadczenie odnośnie specjalistycznych zagadnień procesowych dotyczących transgranicznych sporów prawnych, a przede wszystkim kwestie takie jak:

 

 • międzynarodowa właściwość sądowa,
 • transgraniczne postępowanie egzekucyjne, a przede wszystkim egzekucja polskich orzeczeń w Niemczech,
 • uznania wykonalności polskich orzeczeń w Niemczech przy zastosowaniu prawa europejskiego (Rozporządzenie Rady WE nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych),
 • egzekucja bezspornych roszczeń przy zastosowaniu prawa europejskiego (Rozporządzenie WE Nr 805/2004 dla roszczeń bezspornych; Europejski Tytuł  Egzekucyjny).

 

Pojęciem prawa spółek objęte są:

 

 • prawo spółek osobowych
 • prawo spółek kapitałowych
 • międzynarodowe prawo spółek
 • europejskie prawo spółek (prawo wspólnotowe)
 • prawo koncernowe a przede wszystkim prawo spółek powiązanych
 • prawo przekształceń spółek
 • odniesienie prawa handlowego oraz prawa spółek do dziedzin takich jak prawo pracy, prawo kartelowe, prawo rzemieślnicze, prawo rodzinne oraz prawo spadkowe, prawo upadłościowe, prawo karne
 • szczególne zagadnienia prawa procesowego


W powyższym zakresie prawa spółek reprezentacja oraz doradztwo klientów obejmuje przede wszystkim:

 

 • zakładanie spółek kapitałowych, przede wszystkim spółka GmbH
 • rejestracja spółek jednoosobowych (tzw. działalność gospodarcza)
 • zakładanie i rejestracja oddziałów spółek zagranicznych na terenie Niemiec
 • sporządzanie oraz analiza umów spółek (GmbH, spółki cywilne)
 • sporządzanie oraz analiza umów zarządu / kierowników spółek
 • reprezentacja w sporach między udziałowcami / wspólnikami