Strona główna deutsch

Prawo budowlane / prawo umów o dzieło

Kancelaria wspiera firmy budowlane oraz rzemieślnicze wykonujące umowy na terenie Niemiec przede wszystkim w następującym zakresie:

 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia
 • analiza umów (umowy VOB / umowy BGB)
 • bieżące doradztwo w trakcie wykonywania umów budowlanych
 • reprezentacja w postępowaniach dowodowych
 • reprezentacja podwykonawców
 • roszczenia odszkodowawcze (wady, opóźnienie)
 • gwarancja
 • odbiór prac budowlanych
 • rozliczenie prac budowlanych (faktury)
 • zabezpieczenie wynagrodzenia
 • prawo rzemieślnicze