Strona główna deutsch

Sądowa egzekucja wierzytelności

Jeżeli sprawa nie może zostać załatwiona pozasądowo, wierzyciel musi wystąpić przeciwko dłużnikowi na drogę sądową w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Przedmiotem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Tytułami takimi mogą być: sądowy nakaz zapłaty, wyrok lub ugoda sądowa.

 

Istnieją dwie drogi uzyskania tytułu egzekucyjnego, a tym samym do przeprowadzenia skutecznej egzekucji wierzytelności: