Strona główna deutsch

Egzekucja niemieckiego tytułu wykonawczego

Istotną zaletą niemieckiego tytułu egzekucyjnego jest możliwość przeprowadzenia egzekucji na terenie Niemiec bez dodatkowych formalności.

Jeżeli dłużnik uchyla się od swojego obowiązku, można go w trybie pozasądowym wezwać od spłaty długu. W razie bezskuteczności wezwania można złożyć wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji. Sąd zleci przeprowadzenie egzekucji właściwemu komornikowi. Komornik podejmie konkretne działania jak np. zajęcie wierzytelności.

 

Praktyczna rada! Istotną różnicę miedzy egzekucją w Polsce a egzekucją w Niemczech stanowi sama osoba komornika, a konkretnie sposób jego wynagradzania. Honorarium polskiego komornika zależy głównie od wyniku przeprowadzonej przez niego egzekucji. Natomiast komornik niemiecki pobiera opłaty za poszczególne działania, które najpierw muszą uiścić wierzyciele. Toteż polski komornik, mając na uwadze własny interes, wykazuje więcej inicjatywy i jest bardziej aktywny niż jego niemiecki kolega. Dlatego w Niemczech wierzyciele muszą w większej mierze dbać o konsekwentny przebieg postępowania egzekucyjnego.