Strona główna deutsch

1. Postępowanie pozasądowe

W postępowaniu pozasądowym większość kosztów przypada na pomoc prawną świadczoną przez adwokata. W sprawach dotyczących wierzytelności jedną z możliwości jest ustalenie honorarium według niemieckiej „Ustawy o opłatach adwokackich (RVG)“. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia dla adwokata w sprawach cywilnych jest wartość przedmiotu sporu.

Oprócz opłat osobnemu wynagrodzeniu podlegają wydatki i inne poniesione koszty (np. koszty podróży). Za zlecenie prowadzenia sprawy klienta w postępowaniu pozasądowym przypada zasadniczo tak zwana opłata za reprezentowanie pozasądowe. Opłata ta w przypadku sprawy średnio skomplikowanej podwyższona jest o wskaźnik 1,3 w stosunku do opłaty podstawowej (dla której wskaźnik wynosi 1,0).

W przypadku spraw skomplikowanych adwokat może zażądać opłaty za reprezentowanie pozasądowe podwyższonej do wskaźnika 2,5. Należy zauważyć, że prowadzenie spraw transgranicznych często wiąże się z większym nakładem pracy, gdyż wymagana jest przy tym zarówno znajomość języków obcych jak i międzynarodowych uregulowań prawnych.

W razie zawarcia przez strony ugody pozasądowej adwokatowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z ustawą o opłatach adwokackich tzw. opłata za zakończenie sprawy obliczona według wskaznika 1,5.

 

Przykład:

 

tebla_1.png


ważne W Niemczech niedopuszczalne jest generalnie ustalanie honorarium wyłącznie uzależnionego od wyniku postępowania sądowego.